Privacy Statement

Bij kch-ruitersport vinden wij uw privacy belangrijk. In dit document beschrijven we onze procedures rondom de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verstrekking persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in het leveren van goederen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Voornaam & achternaam
  • Land
  • Straatnaam & huisnummer
  • Plaatsnaam
  • Provincie/staat
  • Postcode
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wettelijke grondslag verwerkingen
Kch-ruitersport verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en kch-ruitersport
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting (EU) die kch-ruitersport heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen door kch-ruitersport worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst, dit op last van de Nederlandse Belastingdienst. De gegevens worden in ons CMS-systeem opgeslagen en op deze website. 7 jaar na de laatste aankoop worden de gegevens vernietigd.

Website
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Geheimhouding
Medewerkers van kch-ruitersport hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Apparatuur
Medewerkers van kch-ruitersport hebben de beschikking over apparatuur (zowel vaste werkstations en laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. Kch-ruitersport maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden.

Verstrekking aan derden
Kch-ruitersport zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken

Printen van persoonsgegevens
In beginsel zal kch-ruitersport geen persoonsgegevens printen. Kch-ruitersport hanteert het principe van digitaal werken. Elke uitdraai, waarop uw persoonsgegevens wel zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd.

Rechten als klant
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als klant heeft u ook het recht kch-ruitersport te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan kch-ruitersport verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die kch-ruitersport doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Kch-ruitersport
Nieuwe krim 15
7741 NR Coevorden
Nederland
koscarts@hotmail.com
Tel. 06 – 24 30 19 68

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door kch-ruitersport, neem dan contact op met kch-ruitersport voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 09002001201