Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Koopovereenkomst
Na het plaatsen van een bestelling op kch-ruitersport is de koopovereenkomst van toepassing.

 

Artikel 2 – Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten.
Alle prijzen zijn in euro’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds lopende orders.

 

Artikel 3 – Bezorging en bezorgkosten
3.1 U kunt ervoor kiezen om uw bestelling op afspraak zelf op te komen halen. Hier zijn verder geen bezorgkosten aan verbonden.

of het bij een show mee te nemen.

3.2 Verzendkosten binnen Nederland:
tarieven zijn te zien onder info op de webshop.

3.4 kch-ruitersport maakt bij de verzending gebruik van de diensten van DHL

 

Artikel 4 – Levering
4.1 de levering word verzonden binnen 2 tot 3 dagen zodra het geld op onze rekening staat.

4.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

4.3 Indien een besteld artikel niet of tijdelijk niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard word u hiervan direct op de hoogte gesteld. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen enkele dagen op uw rekening teruggestort.

 

Artikel 5 – Uitverkochte artikelen
Als een artikel uitverkocht is krijgt u hier bericht over. U kunt dan het bedrag retour ontvangen. Indien een artikel niet geleverd is (manco) kunt u het aankoop bedrag retour ontvangen of wij sturen het artikel na.

 

Artikel 6 – Betaling
Betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:
• Contante betaling bij ophalen ,u betaald geen verzendkosten.
• Bestellingen kunt u eenvoudig betalen middels vooruitbetaling via bijvoorbeeld internet bankieren.

 

Artikel 7 – Garantie
Natuurlijk wordt uw bestelling met de grote zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende regels.
U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren. U dient eventuele beschadigingen aan onze producten binnen 48 uur na ontvangst aan ons te melden.
Een defect artikel word door ons vervangen of vergoed, eventuele gevolg / vervolg schade word niet door ons vergoed.
Wanneer een retour het gevolg is van een fout van ”kch-ruitersport”, neemt kch-ruitersport de verzendkosten voor zijn rekening, u krijgt de gemaakte verzendkosten teruggeboekt op uw rekening.
Wij nemen geen ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten in ontvangst!

 

Artikel 8 – Retourneren / Annuleren
8.1 U heeft een bedenktijd van 7 kalenderdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren.
Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten.
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt, u draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending, “kch-ruitersport” zal het aankoopbedrag binnen enkele dagen terugstorten op uw rekening.

8.2 “kch-ruitersport" stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door verkeerd gebruik van de geleverde producten.
U dient zelf, alvorens een bestelling te plaatsen, de geschiktheid voor de producten voor de betreffende doelgroep te beoordelen.
” kch-ruitersport” stelt zich ook niet aansprakelijk voor de schade toegebracht door onzorgvuldig gebruik en of handelingen.

8.5 Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan zijn wij ” kch-ruitersport” genoodzaakt u de verzendkosten in rekening te brengen.

bij niet verzonden artikelen die wel besteld en voldaan zijn rekenen wij 1,50  administratie kosten.

8.6 Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit Buitenland dienen ook het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan ons kch-ruitersport heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

 

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid
kch-ruitersport is niet aansprakelijk voor verlies of schade die is ontstaan tijdens transport.

kch-ruitersport verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van goederen zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt.

kch-ruitersport is niet aansprakelijk als de door uw verstrekte gegevens niet correct zijn. U dient dan ook altijd naar waarheid het bestelformulier in te vullen.

 

Artikel 11 – Acties
Over de acties van kch-ruitersport kan niet worden gecorrespondeerd. Acties gelden zolang de voorraad strekt.

Op acties geldt een retourperiode van 7 kalenderdagen, tevens op tuigen en tuigmateriaal hanteren wij ook een retourperiode van 7 kalenderdagen.

 

Artikel 12 – Wijzigingen algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldig was.

 

Artikel 13 – Privacy Beleid
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand van kch-ruitersport. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt strikt vertrouwelijk gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en zal nooit aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 14 – Geschillen
14.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.